Waar we in geloven.

Wij geloven dat we voor de uitdagingen van vandaag en morgen een andere manier van denken en doen nodig hebben. Deze benadering biedt kansen aan ondernemers en bedrijven om de stap te maken naar vernieuwende en duurzame bedrijfsmodellen die bovendien relevanter zijn voor de nieuwe consument.
Nieuwe denkkaders

Om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken, gebruiken we maar beter niet dezelfde denkwijze waardoor deze ontstaan zijn. De circulaire economie biedt zo’n krachtig nieuw denkkader waar duurzame innovatie en business development centraal staan. Het zoeken naar opportuniteiten door de huidige manier van denken in vraag te stellen, zit als rode draad vervat in alles wat we doen.

.

Attractief toekomstbeeld

Als je mensen wil meekrijgen, schotel je hen maar beter een attractief toekomst- en wensbeeld voor. Succes- en impactvolle veranderingen moeten met andere woorden aansluiten bij reële (klant)behoeften en aspiraties. Zo gaan we telkens op zoek naar hoe een grondige verbetering in duurzaamheid aansluiting vindt met inzichten in de psychosociale dynamiek bij consumenten of eindgebruikers.

.

Creëren van een positieve impact

Toekomstgericht ondernemerschap vormt de basis voor verandering. Verandering, omdat het altijd beter kan en soms omdat het moet. “Sustainability” of letterlijk, “de dingen behouden zoals ze zijn”, mag daarom niet het einddoel zijn. De ambitie moet eerder zijn om actief op zoek te gaan naar een zo groot mogelijk positieve impact. In onze projecten gaan we steeds op zoek naar de combinatie van ondernemerschap en maatschappelijke betekenis, en hoe beiden elkaar kunnen versterken.

.

Hoe we dat waarmaken.

Wij zijn een creatief en pragmatisch denk- en doebureau dat duurzame innovatie vooral wil realiseren. Alleen zo kan er een echte positieve impact gecreëerd worden. Dit doen we door in te zetten op twee gebieden.

Strategisch advies

Wij helpen bedrijven en organisaties om vanuit hun eigen identiteit en competenties in te haken op de uitdagingen van de toekomst. Aan de hand van inspiratiesessies en op basis van business model innovatie zoeken we naar kansen en opportuniteiten met een zo groot mogelijke positieve impact en hoe we deze waar kunnen maken.

Hoe kunnen we u helpen?

Eigen Projecten

We geloven in de vele kansen binnen de nieuwe economie, daarom starten we ook eigen projecten op waarbij we zelf toekomstgericht ondernemerschap in praktijk brengen. Deze projecten geven ons niet alleen extra voldoening, maar ze zorgen er bovendien voor dat we de leerpunten en opgedane ervaring kunnen delen met onze klanten.

Ontdek waar we mee bezig zijn

Wat we voor u kunnen doen.

Wij zetten onze kennis en ervaring op het vlak van circulaire economie, business model design en storytelling in om bedrijven en organisaties te ondersteunen op verschillende gebieden.

Inspireren

We dagen u uit met inspirerende lezingen of interactieve sessies, aangepast aan uw leefwereld en realiteit, boordevol blikverruimende voorbeelden en kansen voor de wereld van morgen.

Exploreren

Op basis van business model innovatie bekijken we samen welke kansen de circulaire economie biedt aan uw bedrijf of organisatie.

Concretiseren

We stellen een helder stappenplan op om de verschillende geïdentificeerde kansen en innovatiepaden waar te maken.

Communiceren

We werken voor u een krachtige communicatiestrategie uit op het niveau van uw bedrijf, merk en product om uw duurzame propositie op een effectieve en impactvolle manier te kunnen vermarkten.

Contacteer ons.

Naam (vereist)

Email (vereist)

Bericht

Tom Duhoux

Tom Duhoux

Zaakvoerder

Tom heeft reeds meer dan 10 jaar ervaring in business development binnen de circulaire economie en was een van de pioniers in Vlaanderen die duurzaamheid aan innovatie koppelde met de oprichting van het adviesbureau Studio Spark in 2010. In 2016 gaat Tom verder met Blue Box waarin duurzame innovatie en het creëren van een positieve impact centraal blijven staan.

Blue Box GCV  /  Bakkersdreef 48  /  2920 Kalmthout  / BTW BE 0835.380.925  /  IBAN BE26 6451 0258 6629